element
Oferta Projektów

Wnętrza

Jak pracujemy, czyli jak wygląda współpraca z architektem wnętrz

Projekt aranżacji wnętrz składa się z kilku etapów, niezależnie od tego jak duże jest projektowane mieszkanie, dom czy wnętrza użyteczności publicznej. Aranżację wnętrz należy traktować jak proces projektowy, który może trwać kilka miesięcy, a nawet rok. Wszystko zależy od zakresu prac i przebiegu współpracy.

Poniżej przedstawiamy jak wygląda proces projektowy na linii architekt wnętrz – Klient.

Wnętrza
01
POZNANIE

Prace zaczynamy od rozmów i zebrania informacji na temat przyszłego wnętrza.W tym celu przeprowadzamy z Państwem wywiad w formie ankiety, która ma na celu sprecyzować Państwa oczekiwania, styl przyszłej aranżacji, a także określić planowany budżet.

POZNANIE
element
02
INWENTARYZACJA

Kolejnym etapem jest dokładne zapoznanie się z miejscem przyszłej realizacji. Dokonujemy inwentaryzacji istniejących pomieszczeń. W przypadku kiedy inwestycja jest jeszcze w fazie projektowania, pracujemy na podstawie przekazanych przez Inwestora rysunków – rzutów, przekrojów. Następnie zostają naniesione wymiary do programu projektowego w celu zbudowania bryły wnętrza.

INWENTARYZACJA
element
03
PROJEKT KONCEPCYJNY

Po wykonaniu modelu 3d, przechodzimy do prac projektowych. Przygotowujemy układ funkcjonalny projektowanego wnętrza. Koncepcje (2-3) obejmują rzuty z propozycjami ścian działowych, układu mebli, urządzeń i sanitariatów. Bazując na jednej, wybranej koncepcji lub jej wariacjach pracujemy z Państwem nad ostateczną formą projektu funkcjonalnego. Prezentacja odbywa się na modelu 3d, który umożliwia poruszanie się we wnętrzu. Pomaga to na zorientowaniu się w przestrzeni. Na tym etapie model jest jeszcze uproszczony. W międzyczasie dokonujemy wyboru materiałów oraz elementów wyposażenia wnętrz.

PROJEKT KONCEPCYJNY
element
04
WIZUALIZACJE

Opracowanie finalnego projektu funkcjonalnego umożliwia przejście do kolejnego etapu jakim są wizualizacje, które ukazują naszą wspólną wizję projektową.

WIZUALIZACJE
element
05
PROJEKT WYKONAWCZY

Projekt koncepcyjny kończy się wraz z zaakceptowaniem wizualizacji. Przystępujemy wtedy do etapu przygotowania szczegółowej dokumentacji projektowej w oparciu o wcześniejsze założenia wspólnie wypracowane podczas spotkań.

W ramach projektu wykonawczego przygotowujemy szczegółowy wykaz materiałów ( m.in. mebli, opraw oświetleniowych, sanitariatów oraz innych elementów zaprojektowanych we wnętrzu), zawierający niezbędne informacje takie jak nazwa produktu, a także niezbędne ilości potrzebne do zrealizowania projektu (ilość płytek, tapet, podłóg, itp.)

Precyzyjne rysunki techniczne stanowią dokładną instrukcję budowlaną dla ekipy wykonawczej umożliwiającą zrealizowanie projektu zgodnie z ustaleniami i wizją przedstawioną na wizualizacjach.Dokumentacja techniczna, zwana też projektem wykonawczym, przekazywana jest w formie książki w 2 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej (płyta CD).

PROJEKT WYKONAWCZY
element
06
NADZÓR AUTORSKI

Nadzory są dodatkową usługą, dzięki której możemy kontrolować zgodność prac wykończeniowych z dokumentacją techniczną oraz jakością wykonywanych robót. Liczba wizyt na budowie ustalana jest indywidualnie w zależności od Państwa potrzeb. Usługa skierowana do Klientów chcących, aby projekt był zrealizowany dokładnie z wizją projektanta.

NADZÓR AUTORSKI